Konfliktuskezelő teszt

Konfliktuskezelő teszt

Hogyan viselkedsz konfliktushelyzetben?

A teszt segítségével megtudhatod, melyik az a konfliktuskezelési stílus, amelyet a leggyakrabban használsz olyan helyzetekben, mikor saját szándékod eltér mások szándékaitól. A teszt kitöltése körülbelül 3 percet igényel.

A tesztben ötször öt kifejezéssel fogsz találkozni. A kifejezéseket egy ötös skálán rangsorold aszerint, hogy azok mennyire jellemzőek Rád, mikor másokkal konfrontálódsz. Az 1 azt jelenti a leginkább jellemző, míg az 5 azt jelenti, hogy a legkevésbé jellemző Rád.

Képzeld el, hogy konfliktushelyzetben vagy! Ne gondolkozz sokat, az első benyomás a legmegbízhatóbb!

{{kerdes+1}}/5 Kiértékelés
 • {{ option.text }}
 • {{ option.text }}
 • Húzd az elemeket a baloldali téglalapba Húzd az elemeket a felső téglalapba
  A személyes eredményed
  A konfliktuskezelési stílusokat két fő dimenzió mentén vizsgáljuk:
  grafikon

  grafikon Az önérvényesítés (vízszintes tengely) mentén, amely azt jelenti, hogy a személy minden mértékben törekszik saját szándékainak érvényesítésére, és az együttműködés (függőleges tengely) mentén, amely azt jelenti, hogy a személy milyen mértékben törekszik a másik szándékainak érvényesítését elősegíteni. Így összesen öt konfliktuskezelési stílust különböztetünk meg.

  Alkalmazkodó
  alacsony önérvényesítés – magas együttműködés

  A saját igények háttérbe szorításán, a másik érdekeinek feltétel nélküli elfogadásán alapul. Egyaránt öltheti nagylelkűség vagy önfeláldozás formáját, megjelenhet mások véleményének átvételében, utasításaik, kéréseik kritika nélküli elfogadásában is.

  Előnyös, ha:

  • a konfliktusban nem a saját igények kielégítése az elsődleges;
  • a kérdés a partnernek sokkal fontosabb;
  • a személyes kapcsolat az elsődleges;
  • a további versengés súlyos károkkal járna;
  • nem akarunk mi fáradni a döntéssel.

  A folytonos alkalmazkodó magatartás veszélyei:

  • Az új ötletek, javaslatok sem kapják meg az őket megillető figyelmet. Az emberek nem várnak kezdeményezést az alkalmazkodó stratégiát folytatótól.
  • Teret enged a szabályszegéseknek, esetleg lehetetlenné is válik a szabályok érvényesítése, a szabályozott folyamatok fenntartása. Sérül az önbecsülés és az önbizalom.

  Elkerülő
  alacsony önérvényesítés – alacsony együttműködés

  Sem a saját, sem mások érdekei nem kerülnek terítékre. A cselekvés célja a konfliktus elkerülése. Ez számos formában történhet, többek között döntések elhalasztásában, konfliktusos szituációból való diplomatikus kihátrálásban, vagy akár az ilyen jellegű helyzetek kerülésében.

  Az elkerülő magatartás hasznos, ha:

  • Az adott konfliktus megoldásához nem adottak a lehetőségek. (Pl.: a résztvevők érzelmileg túlfűtöttek, nem áll rendelkezésre elegendő információ stb.);
  • A konfliktus marginális fontosságú;
  • A konfliktusból adódó károk meghaladják annak előnyeit.

  A folytonos elkerülő magatartás veszélyei:

  • Megnő a probléma.
  • Elodázzuk a döntést.
  • Sérül az önbecsülés.

  Versengő
  magas önérvényesítés – alacsony együttműködés

  A versengő konfliktuskezelési stílus az erőre épül, alkalmazója az erő segítségével kívánja pozícióját javítani. A cselekvés célja ilyen esetekben a saját érdekek érvényesítése, függetlenül attól, hogy mások milyen igényekkel élnek.

  Előnyös, ha:

  • gyors cselekvésre, döntésre van szükség;
  • a szükséges döntés népszerűtlen, nagy a várható ellenállás;
  • el kell indítani egy folyamatot.

  A folytonos versengő magatartás veszélyei:

  • A környezet „Fejbólintó Jánossá” válik. Nem is próbálják meg a döntéseket befolyásolni, az annak ellentmondó információkat megtartják maguknak.
  • A segítségkérés a gyengeség jelévé válik. A környezetben lévők inkább rosszul döntenek, mint kérdeznek.
  • Megromolhatnak a kapcsolatok.

  Együttműködő, problémamegoldó
  magas önérvényesítés – magas együttműködés

  Az együttműködő konfliktuskezelési stílus alkalmazása során mindkét fél számára kielégítő megoldás keresése a cél. A gyakorlatban ez a konfliktus okainak feltárását, megértését, és - ennek figyelembe vételével - kreatív megoldását jelenti.

  Előnyös, ha:

  • a két szempontrendszer egyformán fontos, nem kívánatos kompromisszumokkal gyengíteni őket;
  • alapvető fontosságú, hogy a résztvevők elkötelezettek legyenek a kialakítandó megoldás mellett;
  • a konfliktusmegoldást érzelmi motívumok hátráltatják, amelyek a résztvevőket nagyban befolyásolják.

   A folytonos együttműködő magatartás veszélyei:

  • Triviális kérdések megoldása is hatalmas idő- és energia-befektetést jelent, ez elveszi az erőforrásokat a valóban fontos problémáktól.

  Kompromisszumkereső
  közepes önérvényesítés – közepes együttműködés

  Célja egy, a felek számára kölcsönösen elfogadható megoldás kialakítása. Ennek során mind kétfél lemond bizonyos igényeiről, a megoldás csak részben elégeti ki az igényeket. A kompromisszumkereső magatartás a másik négy konfliktuskezelési stílus átlójában helyezkedik el. A kompromisszumkereső ember a problémamegoldás során többet ad fel érdekeiből, mint a versengő, és kevesebbet, mint az alkalmazkodó. Ehhez hasonlóan nyíltabban kifejezi érdekeit, mint az elkerülő, de jobban titkolja azokat, mint az együttműködő.

  Előnyös, ha:

  • a célok kiemelkedő fontosságúak, de nincs lehetőség más megoldási módok választására. (Pl.: kevés a rendelkezésre álló idő, a probléma túl komplex, a felek érdekei egymás rovására valósíthatóak meg.);
  • a szembenálló felek egyenlő erősek és érzelmileg elkötelezettek saját érdekeik mellett.

  A folytonos kompromisszumkereső  magatartás veszélyei:

  • A folyamatos kompromisszumokban elveszik az egyén, a szervezet hosszú távú célja. A kompromisszumok mindig az adott pillanatnak szólnak, alapelveket, értékeket nem lehet érvényesíteni bennük.
  • Minden üzleti tárgyalás, kompromisszum tárgyává válik. Ez aláássa a bizalmat, és egymásra való odafigyelést.
  • Senki sem teljesen elégedett.
  We use cookies to personalize content and to analyze our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website.